de wet staat dat de partner van iemand met een indicatie voor opname recht heeft op een woonplaats in dezelfde zorginstelling. 

" />de wet staat dat de partner van iemand met een indicatie voor opname recht heeft op een woonplaats in dezelfde zorginstelling. 

" />
› Direct naar:  

Home  Actueel   Route samen wonen in verpleeghuis vaak onduidelijk

Route samen wonen in verpleeghuis vaak onduidelijk

dinsdag 23 januari 2018

Het is te vaak onduidelijk dat echtparen wettelijk recht hebben om samen te blijven wanneer één van hen naar een zorginstelling verhuist. De Wet Langdurige Zorg (WLZ, die in 2015 de AWBZ verving) is duidelijk: in de wet staat dat de partner van iemand met een indicatie voor opname recht heeft op een woonplaats in dezelfde zorginstelling. 

Niet alle zorginstellingen hebben op het moment dat het nodig wordt, de ruimte voor deze voorziening, en het is dus niet altijd gezegd dat men ook (meteen) in de instelling naar keuze kan gaan wonen.

ANBO biedt hulp 
Toen zowel ANBO als het ministerie van Volksgezondheid belden om bemiddeling aan te bieden, bleek al gauw dat de mogelijkheid om samen te blijven er wel degelijk was, maar dat de route naar zo’n gezamenlijke opnemen onduidelijk was voor de betrokkenen. “En het ís ook ingewikkeld”, zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan. “Je moet echt je weg weten of goede hulp krijgen. Bij ANBO bieden we die hulp en wijzen onze deskundige medewerkers leden door het woud aan wet- en regelgeving.”

Wat kán? 
Wanneer een van de partners in een eerstelijnsverblijf wordt opgenomen en niet meer naar huis kan is er drie maanden de tijd om de opties te overwegen. Die opties zijn: alleen gaan wonen in een zorginstelling (met indicatie) of samen gaan wonen in een instelling of 24-uurs-zorg thuis. In alle gevallen valt deze zorg onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en wordt dit na een indicatiestelling (keuring) door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) door het Zorgkantoor geregeld. 

Voor een opname in een zorginstelling is een indicatie nodig. Deze indicatie is nodig voor de financiering. Het Zorgkantoor kan een spoedprocedure starten. Wanneer de zorginstelling van keuze een wachtlijst heeft, kan voor de tussentijd 24-uurs-zorg geregeld worden.  

Uw huisarts helpt bij de indicatiestelling via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Op die manier kan een arts van het CIZ vaststellen welke zorgbehoefte iemand heeft en welk zorgzwaartepakket erbij hoort. De indicatie is nodig voor de financiering.  

Het Zorgkantoor is een regionaal kantoor dat de plaatsing van mensen met een indicatie regelt. De ruim 30 Zorgkantoren in Nederland worden gerund door een van de zorgverzekeraars, maar het is niet nodig om bij een specifieke zorgverzekeraar verzekerd te zijn.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bericht u over de kosten van een opname. Deze kosten zijn gerelateerd aan inkomen en vermogen. 

Het móet niet
Den Haan: “Samen blijven klinkt ideaal, en die mogelijkheid moet zeker besproken worden. Maar zeker wanneer één van de partners ernstig ziek is of ernstig dementeert, is het maar zeer de vraag of het in het belang van de andere partner is om mee te verhuizen. Wonen op een gesloten afdeling is heel ingrijpend en wellicht is de gezonde partner als mantelzorger overbelast geraakt. Die situatie zet zich dan gewoon door, en is niet per se gezond. Bovendien moet er nagedacht worden over de fase na overlijden. Wanneer de gezonde partner uit zijn of haar woonplaats heeft moeten verhuizen om bij de niet meer gezonde partner te kunnen wonen, dan valt hij of zij opnieuw in een gat. Het zijn zeer ingewikkelde vragen, die ook gesteld moeten worden. Het belangrijkste is: laat mensen zoveel mogelijk zélf beslissen.” 

Hulp nodig? Bel de ANBO Raad & Daad Advieslijn: 0348-466688

Bron: anbo.nl

Terug
Achtergrondfoto