› Direct naar:  

Wijkwinkel werkt samen

De Wijkwinkel werkt nauw samen met veel maatschappelijke organisaties in de gemeente Deventer. Van woningcorporaties tot thuiszorginstellingen. Van vrijwilligersorganisaties tot welzijnsinstellingen.

De samenwerkingspartners zijn:  

 

Alzheimercafé

Bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft.

 Vriendendiensten Deventer

  Vriendendiensten deventer

Maatjesactiviteiten, clientondersteuning, advies en informatie op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.

Balans

Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS.

  Nederlands Migratie Instituut

  

Instituut voor vraag en antwoord op vragen van migranten en erkende vluchtelingen

 Bathmens Contactteam
 

Vrijwilligersorganisatie voor wie professionele hulp niet haalbaar is.

 Bibliotheek Deventer
  

Kennis, ontwikkeling en verbeelding voor individu en samenleving.

 Centrum voor Jeugd en Gezin 

  

Geeft informatie en advies over kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar.

 Carinova

  

Zorgorganisatie met thuiszorg, woonzorg, jeugd- en maatschappelijke zorg.

vrijwilligerscentraledeventer

VCD, Buro voor vrijwillige inzet in Deventer voor alle vrijwilligers en hun organisaties. Voor informatie en advies, hulp bij het zoeken van passend vrijwilligerswerk of ondersteuning bij het werken met vrijwilligers. 

 Clientenraad Wet Werk en Bijstand
Clientenraad WWB Logo

Belangenorganisatie voor mensen met een laag inkomen.

 Dimence
  Dimence Logo

Dimence helpt mensen met psychische problemen en biedt hulp om  psychische problemen te voorkomen.

 Mindfit

Mindfit biedt eerstelijns zorg gericht op het helpen voorkomen en behandelen van psychische klachten voor alle leeftijdsgroepen.

 ERD begeleiding en advies

  

ERD Begeleiding is een onpartijdig bemiddelaar om meningsverschillen en/of belangentegenstellingen op te lossen tussen twee of meer partijen

 Gemeente Deventer

Gemeente Deventer

 Humanitas Woonzorgcentrum
  

Woon- en Zorgcentrum Humanitas Deventer richt zich op alle ouderen in de gemeente Deventer die een beroep willen doen op welzijns- en zorgdiensten en -producten.

 Kern, Stichting de
  

Organisatie voor maatschappelijk werk en Sociaal Raadslieden.
 Politie IJsselland
  
Politie in de gemeente Deventer

 Rabobank

  

Rabobank Salland
  Raster Groep
  
Welzijn en Kinderopvang
 's Heeren Loo
  
Ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met een lichte tot ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking.
 Vrijwilligersknooppunt Lettele
 
Het vrijwilligersknooppunt koppelt dorpsbewoner die een handje geholpen wil worden, aan een vrijwilliger uit het dorp
 Zorggroep Solis
 
Zorgorganisatie die zorg, diensten en woonfuncties biedt

Terug

Achtergrondfoto