› Direct naar:  

Home   Thema's   Wetten en regelingen   Kinderbijslag

Kinderbijslag

U krijgt voor elk kind kinderbijslag. Kinderbijslag is een bijdrage aan de kosten van de opvoeding van een kind. Dit is geregeld in de Algemene Kinderbijslagwet (AKW).

Kinderbijslag aanvragen

U kunt kinderbijslag aanvragen via de website van de Sociale verzekeringsbank (Svb).

Dubbele kinderbijslag

Als u hoge kosten heeft voor de verzorging van uw kind, kunt u daarvoor misschien dubbele kinderbijslag krijgen. Dit kan in een aantal gevallen:

  • uw kind woont thuis en heeft intensieve zorg nodig
  • uw kind woont ergens anders door een handicap of ziekte, of om onderwijs te volgen

Hiervoor gelden wel voorwaarden. Op de website van de Svb kunt u meer lezen over dubbele kinderbijslag voor thuiswonende kinderen en uitwonende kinderen.

Extra kinderbijslag

Bovenop de dubbele kinderbijslag kunt u misschien een extra (eenmalig) bedrag aan kinderbijslag krijgen. U komt in aanmerking als:

  • u het hele kalenderjaar voldoet aan de voorwaarden om dubbele kinderbijslag te krijgen;
  • u alleenstaande ouder bent, óf
  • u of uw partner weinig tot geen inkomen heeft.

Deze extra kinderbijslag bestaat uit een vast bedrag per huishouden. Het maakt dus niet uit of u één zorgintensief kind heeft of meerdere. Het bedrag wordt één keer per jaar in één keer uitgekeerd. Meer over de voorwaarden en de hoogte van het bedrag vindt u op de website van de Svb.

Achtergrondfoto