› Direct naar:  

Home   Thema's   Wetten en regelingen   Persoonlijk gesprek (keukentafelgesprek)

Goed voorbereid naar het Persoonlijk gesprek (keukentafelgesprek)

Heeft u zorg of begeleiding nodig? Heeft u een vraag over omgaan met geld? Wilt u zich inzetten voor een ander of heeft u ideeën over hoe uw buurt prettiger en veiliger kan worden? Neem dan contact op met het sociaal team bij u in de buurt. U krijgt dan een persoonlijk gesprek. Dit gesprek is bedoeld om een goed beeld van uw situatie te krijgen.

Wat is een persoonlijk gesprek

Het persoonlijk gesprek wordt meestal bij u thuis gevoerd en staat ook wel bekend als 'keukentafelgesprek'. In de praktijk kan het gesprek ook ergens anders plaatsvinden.

Tijdens het persoonlijk gesprek praat u met een medewerker van het sociaal team. Het gesprek gaat over uw hulpvraag en de mogelijke oplossingen daarvoor. Na het gesprek maakt u samen met de medewerker van het sociaal team een plan om uw problemen aan te pakken.

Wie zijn er bij?

Het persoonlijk gesprek voert u met een medewerker van het sociaal team tenzij het gaat het over jeugdhulp, dan spreekt u met een gezinscoach. Het kan zijn dat u het gesprek heeft met meer dan één persoon.

De medewerker van het sociaal team of de gezinscoach zal ook vragen of u iemand uit uw omgeving wilt meenemen. Bijvoorbeeld uw partner, een familielid of een mantelzorger.

U kunt ook een onafhankelijk cliëntondersteuner meenemen naar het gesprek.

3 onderdelen

Tijdens het gesprek komen 3 belangrijke vragen aan bod.

Wat kunt u zelf doen?

Wat kunt u zelf doen om het op te lossen? Zijn er nog mogelijkheden waar u zelf niet aan had gedacht? Dingen zelf oplossen heet ook wel het gebruiken van uw eigen kracht.

Wat kunt u samen met anderen doen?

Wat kunt u doen met behulp van de mensen om u heen, met uw sociale netwerk? Zijn er al mensen die voor u zorgen? Of die u helpen? Zijn er misschien andere mensen die u daarvoor kunt vragen?

Vindt u het lastig om hulp te vragen? Lees dan de tips onder Durf te vragen.

Wat voor hulp is er mogelijk?

Is er een dienst of activiteit in uw gemeente waar u uw probleem mee kunt oplossen? Dat is vaak professionele hulp of hulp van vrijwilligers.

Een medewerker van het sociaal team kijkt of er een bestaande dienst is waar u gebruik van kunt maken: een algemene voorziening.

Of dat er voor u een persoonlijke oplossing nodig is: een zogenaamde individuele voorziening of maatwerkvoorziening.

In de wet

In de wet is een aantal dingen vastgelegd rondom het gesprek met de gemeente.

Het onderzoek

De medewerker van het sociaal team moet een goed beeld krijgen van uw situatie. Dat heet in de wet 'het onderzoek'.

Tijdens het onderzoek brengt de medewerker van het sociaal team in kaart:

  • wat uw situatie is
  • wat u zelf kunt doen, wat anderen kunnen doen
  • waar u hulp bij nodig heeft.
  • wat de mogelijkheden zijn voor professionele hulp
  • welke eigen bijdrage u moet betalen

Meestal bestaat het onderzoek uit een persoonlijk gesprek. Maar u kunt ook zelf een bijdrage leveren aan het onderzoek. U kunt een persoonlijk plan schrijven. Daarin geeft u zelf aan wat voor hulp u nodig heeft. De gemeente moet uw persoonlijk plan bij het onderzoek betrekken.

Het verslag

De medewerker van het sociale team maakt na afloop van het gesprek een verslag. Hierin staan de uitkomsten van het onderzoek. Dit is een samenvatting van wat er is besproken en welke afspraken er gemaakt zijn.

Dit verslag is schriftelijk. Na het gesprek moet de gemeente u dit verslag sturen. Het is belangrijk dat u dit verslag goed doorleest en kijkt of u het eens bent met de afspraken die erin staan.

Reageren

Heeft u opmerkingen over het verslag, dan kunt u die per brief of e-mail opsturen naar de medewerker van het sociale team. Vraag om een ontvangsbevestiging. Zo weet u zeker dat uw bericht is aangekomen.

TIP: Vraag na het persoonlijk gesprek wanneer u het verslag kunt verwachten. En via welke weg u kunt reageren.

Binnen 6 weken

Doet u een melding voor een voorziening maatschappelijke ondersteuning, dan heeft de gemeente 6 weken de tijd om onderzoek te doen. Dit staat in de wet.

Doet u een melding via het sociaal team dan wordt er binnen twee weken contact met u opgenomen.

Het persoonlijk gesprek maakt deel uit van dit onderzoek. Daarom moet het persoonlijk gesprek binnen 6 weken na de melding plaatsvinden.

U kunt contact opnemen met Publiekszaken Zorg of het sociaal team van uw wijk of dorp.

Tips voor de voorbereiding

Wilt u weten hoe u zich voorbereidt op het persoonlijk gesprek? Lees dan de tips.

Het gesprek voorbereiden met deze website

U kunt deze website gebruiken om u voor te bereiden op het persoonlijk gesprek. Op de website vindt u informatie over veel voorkomende problemen en over hulp en zorg. Zo krijgt u alvast een idee welke oplossingen er mogelijk zijn. De informatie is in 3 delen opgebouwd, net als het persoonlijk gesprek:

Tips

Tips: informatie en adviezen waarmee u zelf aan de slag kunt. Bijvoorbeeld beweegtips, tips voor het ondernemen van activiteiten of tips om te besparen.

Hulp van anderen

Hulp van anderen: manieren waarop u samen met anderen problemen kunt oplossen. Bijvoorbeeld hulp van anderen bij uw administratie, het aanpassen van uw woning of het onderhouden van sociale contacten.

Professionele hulp en diensten

Professionele hulp en diensten: informatie over professionele hulp met verwijzingen naar organisaties in uw buurt. Bijvoorbeeld professionele hulp bij diabetes, psychische problemen of opvoedproblemen.

De website van de Wijkwinkel is tegelijk een sociale kaart. Dit is een uitgebreide informatiebron met daarin gegevens van (zorg)organisaties in uw gemeente of regio en de producten en diensten die zij bieden.

Onderaan de pagina vindt u 'Organisaties' en 'Producten' die bij het onderwerp passen.

Hoe gaat het verder

U maakt een plan. Als u wilt ondersteunt de medewerker van het sociaal team u hierbij. In het plan staat wat u zelf regelt en waar u ondersteuning bij nodig heeft. Het plan is de basis voor een eventuele aanvraag voor professionele ondersteuning. Na goedkeuring door de gemeente ontvangt u een formele beschikking en heeft u recht op ondersteuning.

U krijgt binnen het team één aanspreekpunt die alle hulp coördineert.

Organisaties
Achtergrondfoto