› Direct naar:  

Home   Thema's   Wetten en regelingen   Tegemoetkomingen

Tegemoetkomingen

Mensen die ergens extra kosten voor moeten maken, kunnen recht hebben op een tegemoetkoming.

Wat is een tegemoetkoming?

Een tegemoetkoming is een bedrag dat u ontvangt ter compensatie voor bepaalde kosten. Bijvoorbeeld ziektekosten of schoolkosten.

Tegemoetkoming zorgkosten

De tegemoetkoming specifieke zorgkosten is een tegemoetkoming van de Belastingdienst. U krijgt deze automatisch als u aan de voorwaarden voldoet. Dit geldt voor mensen met een laag inkomen die veel zorgkosten hebben afgetrokken van de belasting. U leest er meer over op de website van de Belastingdienst.

Tegemoetkoming scholieren

Meerderjarige scholieren kunnen een tegemoetkoming krijgen uit de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos). De tegemoetkoming is een vergoeding voor schoolkosten, zoals de kosten van boeken, vervoerskosten en lesgeld. Hoe hoog de tegemoetkoming is, hangt af van het gezamenlijke inkomen van de ouders. De vergoeding is voor scholieren tussen de 18 en 30 jaar, die les volgen aan het:

  • voortgezet onderwijs;
  • volwassenenonderwijs;
  • voortgezet speciaal onderwijs.

De tegemoetkoming voor scholieren vraagt u aan bij DUO.

Scholieren boven de 18 met een beperking kunnen eventueel ook gebruik maken van de individuele studietoeslag.

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

De tegemoetkoming arbeidsongeschikten is een jaarlijks geldbedrag voor de kosten die arbeidsongeschikten hebben vanwege hun ziekte of beperking. U krijgt de tegemoetkoming automatisch van het UWV als u:

  • recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering
  • meer dan 35% arbeidsongeschikt bent.

Meer informatie vindt u bij het UWV.

Bijzondere bijstand

Chronisch zieken en gehandicapten die van het minimuminkomen moeten rondkomen krijgen jaarlijks 200 euro van de gemeente. Het is een tegemoetkoming in hun zorgkosten. Heeft u deze tegemoetkoming vorig jaar gekregen, dan krijgt u de 200 euro vanzelf uitbetaald rond half april.

Lees op de website van de gemeente verder over de voorwaarden en hoe aan te vragen.

Achtergrondfoto