› Direct naar:  

Home   Thema's   Wetten en regelingen   Participatiewet

Participatiewet

De overheid wil dat iedereen de mogelijkheid krijgt om te werken. Ook als u een beperking heeft.

Wat is de Participatiewet?

De Participatiewet is bedoeld voor iedereen die kan werken, maar daar ondersteuning bij nodig heeft. De wet is op 1 januari 2015 ingegaan. Het doel van de Participatiewet is om meer mensen aan het werk te krijgen. Ook mensen met een arbeidsbeperking. De gemeente ondersteunt deze mensen bij het vinden van werk.

Voor wie?

Mensen die in de Wet Werk en Bijstand (Wwb) zaten, vallen nu onder de Participatiewet, net als een deel van de Wajongers en mensen die beschut werk doen (Wsw).

Arbeidsongeschikt en de Wajong

Als u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent, blijft de Wajong voor u bestaan. U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt als u (bijna) niet kunt werken, en u dat ook nooit meer zult kunnen.

Beschut werk

Lukt het u niet om bij een gewoon bedrijf aan de slag te komen, dan kunt u misschien gaan werken in een beschutte werkplek via de gemeente. Die plekken zijn bestemd voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking die alleen met aanpassingen en begeleiding op de werkplek kunnen werken.

Op een beschutte werkplek zijn begeleiding en aanpassingen aanwezig die een gewone werkgever niet kan bieden. UWV beoordeelt of u een beschutte werkplek nodig heeft en de gemeente regelt het dienstverband voor beschut werk.

Loonkostensubsidie

Om werkgevers aan te moedigen om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen, kan de gemeente loonkostensubsidie geven. Als u door een arbeidshandicap minder productief bent, dan kan de gemeente uw loon aanvullen. De werkgever ontvangt deze aanvulling. Loonkostensubsidie kan ook worden gebruikt voor beschutte werkplekken.

Ook voor mensen met een Wajong- of WIA-uitkering bestaat de stimulerende loonkostensubsidie. Werkgevers die iemand met een van deze uitkeringen in dienst nemen, kunnen eventueel loonkostensubsidie krijgen van het UWV.

Extra banen

De overheid en werkgevers hebben afgesproken dat er zo'n 125.000 extra banen voor arbeidsgehandicapten komen.

Dit zijn banen voor mensen met een beperking die niet op eigen kracht het minimuminkomen kunnen verdienen. In de komende jaren zullen Wajongers en Wsw'ers als eerste voor deze banen in aanmerking komen.

Participatiewet en gemeente Deventer

Wilt u meer weten over de uitvoering van de participatiewet in de gemeente Deventer? Lees dan verder op de website van de gemeente

Onafhankelijk klachten meldpunt Deventer

Wie een klacht heeft over de dienstverlening van de gemeente of Deventer Werktalent op het gebied van Werk en Inkomen kan terecht bij een onafhankelijk klachtenbehandelaar.

De klachtenbehandelaar probeert samen met de gemeente of Deventer Werktalent en de indiener tot een oplossing van de klacht te komen. Als dat niet lukt, kan de klager terecht bij de nationale ombudsman.

Onafhankelijk
De onafhankelijk klachtenbehandelaar is aangesteld omdat uitkeringsgerechtigden een drempel kunnen voelen om een klacht in te dienen. Juist omdat ze sterk afhankelijk zijn van de gemeente, die hun uitkering verstrekt. De onafhankelijk klachtenbehandelaar moet die drempel weghalen.

Klacht of bezwaarschrift

Mensen kunnen bij de onafhankelijk klachtenbehandelaar alleen terecht met een klacht over het gedrag van medewerkers. Wie het niet eens is met het besluit van de gemeente of Deventer Werktalent, kan een bezwaarschrift indienen.

Frederik Schaafsma

Frederik Schaafsma is bereikbaar via het telefoonnummer 06 – 22058041 of info@klachtbehandelaardeventer.nl.

Achtergrondfoto