› Direct naar:  

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u actief kunt meedoen in onze samenleving. Ook als u een beperking heeft.

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. In deventer werken we met sociale teams bij u in de wijk. Het sociale team kijkt samen met u wat u zelf kunt, wat er geregeld kan worden met hulp van vrienden en buren en waar u andere ondersteuning nodig heeft.

Zelfstandig blijven

Veel mensen vinden het prettig om zoveel mogelijk zelf te blijven doen en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Vaak is dit mogelijk met kleine hulpmiddelen in huis of wat ondersteuning.

Uw omgeving inschakelen

Misschien heeft u buren, vrienden of familie die u kunnen helpen met de dingen die u niet meer zo goed zelf kunt.

Bijvoorbeeld de buurvrouw die een paar boodschappen voor u haalt. Of uw zus of dochter die u helpt met het huishouden. Er zijn ook vrijwilligers die u kunnen helpen!

De Wmo in 2015

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Hieronder vallen onder meer: hulpmiddelen vervoersvoorzieningen, rolstoelen, woningaanpassingen, huishoudelijke hulp, begeleiding, mantelzorgondersteuning, logeeropvang, beschermd wonen, dagopvang en dagbesteding.

Het gesprek met het sociaal team

Als u een ondersteuningsaanvraag indient bij de gemeente Deventer, neemt het sociaal team bij u in de buurt contact met u op. Samen praat u over wat uw belemmeringen zijn, wat mensen uit uw omgeving daarin kunnen betekenen en wat u nodig heeft.

Voorzieningen aanvragen

U kunt bij het sociaal team terecht voor voorzieningen en hulpmiddelen vanuit de Wmo. Om hiervoor in aanmerking te komen, kunt u contact opnemen.

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat u voor uw voorziening uit de Wmo een eigen bijdrage moet betalen. De gemeente bepaalt dit. De hoogte van het bedrag hangt af van uw inkomen.

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) int de eigen bijdrage.

In 2017 zijn de eigen bijdrage Wmo lager. Lees hier meer over deze verlaging van de eigen bijdrage Wmo.

Wmo adviesraad

In elke gemeente is een Wmo adviesraad actief. Deze raad is het aanspreekpunt voor burgers over problemen met de Wmo. Zij kunnen deze problemen meenemen in hun advies aan de gemeente.

In Deventer zijn de adviesraden wmo, wsw en de cliëntenraad samengevoegd tot de Adviesraad Sociaal Domein Deventer (ASDD). Meer informatie vindt u op de aparte website van de ASDD.

Vragen of problemen

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de Wijkwinkel.

U kunt met vragen over zorgwetten en -regelingen ook terecht bij de landelijke hulplijn Het Nationale Zorgnummer.

Weet u niet welk loket er verantwoordelijk is voor uw zorg? Wordt u steeds doorverwezen? Neem dan contact op met het meldpunt Juiste Loket.

Achtergrondfoto