› Direct naar:  

Hulp en regelingen bij een minimuminkomen

Er zijn verschillende organisaties en regelingen die u kunnen helpen om het financieel te redden.

De voedselbank

Lukt het u niet meer om de eindjes aan elkaar te knopen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een voedselpakket van de voedselbank.

U kunt bij de voedselbank bij u in de buurt een aanvraag indienen. Sommige voedselbanken beoordelen zelf of u in aanmerking komt voor een voedselpakket. Bij andere voedselbanken loopt dit via een instantie.

Voorwaarde is dat u te weinig geld heeft om van te leven, na aftrek van de vaste lasten. Hoeveel geld dat voor uw huishouden is, staat in de criteria. U kunt ook informeren bij de voedselbank bij u in de buurt.

Regelingen van de gemeente Deventer

De gemeente heeft aanvullende regelingen voor mensen met een laag inkomen.

Zo kunt u gemeentelijke heffingen vaak gespreid betalen. Soms is kwijtschelding mogelijk.

Financiële regelingen gemeente Deventer

Heeft u een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor financiële hulp. De gemeente Deventer kent een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te helpen:

Klik naar de website van de gemeente Deventer voor meer informatie over deze regelingen.

Voor jongeren tot 18 jaar die woonachtig zijn in de gemeente Deventer is er de mogelijkheid een aanvraag voor financiële ondersteuning te doen bij de Stichting Burgerweeshuis en Kinderhuis

Meedoenregeling

Voor iedereen met een minimuminkomen is er de Meedoenregeling.

U en uw gezinsleden krijgen een bepaald bedrag per persoon om te besteden aan één (of meerdere) activiteiten. Bijvoorbeeld voor sport en spel, muziek en dans of voor uitstapjes.

Kijk bij Rechtop! welke mogelijkheden er voor u zijn. Voor gezinnen met kinderen biedt Stichting Leergeld mogelijkheden.

Kinderen laten meedoen

Heeft u niet genoeg geld om sport, muziekles of een schoolreisje voor uw kind te betalen? Misschien heeft uw gemeente hier speciale regelingen voor. Of misschien kan Stichting Leergeld u helpen. Op de website van Stichting Leergeld kunt u een aanvraag doen.

Sporten voor kinderen en jongeren

Wil uw kind graag sporten, maar heeft u niet genoeg geld om dat te betalen? In sommige gemeentes kunt u dan een vergoeding krijgen via het Jeugdfonds Sport. Deze organisatie betaalt dan de contributie van de sportclub. Of sportkleding en sportspullen (bijvoorbeeld voetbalschoenen of een hockeystick).

U kunt nagaan of uw gemeente meedoet op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Cultuur voor kinderen en jongeren

Kinderen zijn graag creatief bezig: zingen, dansen, muziek maken, toneel spelen, tekenen. Misschien wil uw kind op les, maar heeft u er niet genoeg geld voor. Dan kan Stichting Leergeld u wellicht helpen.

Regelingen voor zieken en gehandicapten

Als u een chronische ziekte of een handicap heeft, moet u misschien extra kosten maken voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen.

Hulp bij schulden

Heeft u schulden? Dan zijn er manieren om die het hoofd te bieden.

Bijzondere bijstand

Wanneer u bijzondere kosten moet maken, die u niet zelf kunt betalen, kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Babystartpakket

Bent u in verwachting en heeft u het financieel zwaar? Weet u niet hoe u de uitzet voor uw aanstaande kindje kunt verzamelen en heeft u weinig of geen steun van uw familie en/of vriendenkring? Misschien kan Stichting Babyspullen u verder helpen met een Babystartpakket.

Achtergrondfoto