› Direct naar:  

Home   Thema's   Huishouding   Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden

Lukt het u niet meer om zelf uw huishouden te doen, dan kunt u professionele hulp inschakelen. U kunt zelf een huishoudelijke hulp nemen, of huishoudelijke hulp vanuit de Wmo aanvragen bij de gemeente.

Zelf huishoudelijke hulp regelen

Het kan zijn dat u het liefst zelf huishoudelijke hulp regelt. Of dat u niet in aanmerking komt voor hulp van de gemeente. Bekijk de mogelijkheden om zelf hulp te regelen.

Huishoudelijke hulp vanuit de Wmo via de gemeente

Als u door ouderdom, ziekte of handicap zelf niet in staat bent om huishoudelijk werk te doen en er is niemand die de taken kan overnemen, kunt u voor een melding terecht bij het Sociaal Team in uw wijk voor hulp bij het huishouden.

U neemt contact op met het Sociaal Team. In een persoonlijk gesprek kijkt een medewerker van het sociaal team eerst wat u zelf en/of met de hulp van uw omgeving kunt doen. Is huishoudelijke hulp nodig, dan stelt u samen met de medewerker van het sociaal team een plan op. Via publiekszaken zorg van de gemeente Deventer hoort u of de hulp ook wordt toegekend. Over het algemeen volgt de gemeente het advies van het sociaal team.

Huishoudelijke hulp vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

Mensen die thuis wonen met Wlz-zorg, kunnen hulp krijgen bij het schoonmaken van de woning. Dit geldt zowel voor mensen met een volledig pakket thuis (vpt) als voor mensen met een modulair pakket thuis (mpt). Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgkantoor.

Welke hulp?

Wilt u meer weten over huishoudelijke hulp en waar u ondersteuning bij kunt krijgen? Lees dan de tekst over vormen van huishoudelijke hulp.

Achtergrondfoto