› Direct naar:  

Home   Organisatie

Vrijwillige Hulpdienst Diepenveen

Maatschappelijk werk

VHD

De Vrijwillige Hulpdienst Diepenveen biedt alle hulp en zorg waarvoor u niet terecht kunt bij beroepsorganisaties, zij het op bescheiden schaal. Verschillende taken worden volbracht in Sparrenheuvel maar ook dorpsbewoners die zelfstandig wonen kunnen voor hulpvragen op diverse terreinen bij ons terecht.

Iedere donderdagochtend organiseren we van 10.30 uur tot 12.30 uur in het Hof van Salland “op de koffie”, een ontmoetingsplaats voor alle Diepenveners. Onze coördinatoren zijn daarbij aanwezig dus ook met uw hulpvraag kunt u daar terecht.

Wij proberen in te haken op de behoeften en noden ( bijvoorbeeld vereenzaming)van onze dorpsgenoten. Daarom brengen wij bezoekjes aan mensen in het dorp die daar behoefte aan hebben. Verder doen wij kleine handreikingen zoals samen wandelen, boodschappen doen,informatie verstrekken of de taak van de mantelzorger verlichten.In bijzondere gevallen begeleiden wij  mensen naar de polikliniek van het Deventer Ziekenhuis of andere medische instellingen.

Vanaf 1976 is de vereniging actief bij het verlenen van hand-en-spandiensten aan de bewoners van ons dorp en de omgeving. Aan zieken, gehandicapten en ouderen bieden wij op basis van vrijwilligheid, zorg en begeleiding.

In Woon-Zorgcentrum Sparrenheuvel helpen wij bij het ontspanningsprogramma. Daartoe behoren o.a.bingo, spelletjes, societeit, muziek, zang, toneel, handwerken, fancyfair, koffie- en theeschenken, bedienen in het restaurant, helpen in de bibliotheek en administratieve hulp.

Vrijwilligers gevraagd: Dit scala van activiteiten wordt in stand gehouden voor en door bewoners van Diepenveen. Meld u dus aan als vrijwilliger. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat er ook in de toekomst mensen klaar staan voor anderen. Vrijwilligers zijn lid van onze vereniging en daardoor aanvullend verzekerd. U kunt de VHD steunen met een jaarlijkse bijdrage van ( minimaal) € 2.50

Diensten
Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Kenmerken

Vrijwilligersorganisatie
burenhulp

Contact

Vrijwillige Hulpdienst Diepenveen - VHD

www: Vrijwillige Hulpdienst Diepenveen
0570 591222 (Ineke van Kesteren (hulpvragen))
0570 592301 (Marijke Noteboom (secretariaat))
vhddiepenveen@outlook.com

Postadres
Dorpsstraat 46
7431CL Diepenveen
(Secretariaat)

KvK-nummer 40650069

Laatste controle op 11 december 2018

Achtergrondfoto